Seminarer og arrangementer

NKVTS-konferansen om kunnskapsbasert traumebehandling

Arrangementet ble avholdt 3.-4. mai 2022

Kom og lær mer om behandling av kompleks PTSD, behandling av flyktninger og erfaringer med Stepped Care/Trinnvis TF-CBT i Norge.

Velkommen til den første NKVTS-konferansen for kunnskapsbasert traumebehandling! Målet med konferansen er å minske gapet mellom forskning og klinikk og bidra til å få kunnskapen ut i terapirommet.

 Se detaljert program og meld deg på på konferansenettsiden.

Foredragene vil besvare spørsmål som: Hva innebærer de nye ICD-11 kriteriene for PTSD og kompleks PTSD for behandling? Hvordan kan vi tilby best mulig behandling til flyktninger? Hvordan kan man gjennomføre internett-basert CBT for traumer? Kan foreldre overta behandlingsansvaret for traumatiserte barn, og hvilke erfaringer har vi med dette i norske kommuner?

Vi har lagt vekt på at alle presentasjonene er klinisk relevante og basert på oppdatert forskningskunnskap. Konferansen er åpen for alle som jobber klinisk med traumatiserte pasienter, eller som er interessert i temaet. Det er fokus på både behandling av voksne og barn.

Konferansen er godkjent som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister, av Norsk Psykologforening.

Program

Programmet består av både plenumsforelesninger og parallelle sesjoner. De parallelle sesjonene vil legges slik at man kan velge om man vil se presentasjoner knyttet til arbeid med barn eller voksne. 

I tillegg til lokale krefter byr vi på internasjonale foredragsholdere som:

  • Marylene Cloitre
  • Alison Salloum
  • Jennifer Wild
  • Johanna Unterhitzenberger

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.  Se konferansenettsiden for detaljert program.

Priser 

1750 kr for begge dager, 1000 kr for én dag. 

Har du spørsmål om betaling, påmelding eller påmeldingsskjema? Ta kontakt med: nkvts@gyro.no

For andre spørsmål, ta kontakt med Camilla Blestad.

Har du spørsmål?

NKVTS-konferansen om kunnskapsbasert traumebehandling
Kontakt Camilla Blestad
Prosjektkoordinator