Å samarbeide på tvers på voldsfeltet.

Bakketeig, E., Dullum, J. V., (2017). Å samarbeide på tvers på voldsfeltet. .Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak, Oslo.