Begrepsavklaring og tidligere forskning .

Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Sivertsen, K., Bergman, S., Selvik, S., Lundeberg, I. R., (2022). Begrepsavklaring og tidligere forskning .

Forskerne