Ansatte
Bergman, Solveig Pressebilder

Bergman, Solveig

Forskningsleder / Forsker II / dr.pol.
Enhet: Seksjon for vold og traumer - voksne og eldre
Telefon: 994 69 632

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2021). Krisesentre i Norge og Covid-19. Tidsskrift for velferdsforskning, 24(2), 1-14. doi:10.18261/issn.2464-3076-2021-02-04

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2021). Norwegian Shelters for Victims of Domestic Violence in the COVID-19 Pandemic – Navigating the New Normal. Journal of Family Violence. doi:10.1007/s10896-021-00273-6

Bergman, S. H., Rantalaiho, M., Haskova, H., Pulkrabkova, K., Valiente, C., & Uhde, Z. (2012). Remaking Social Citizenship in Multicultural Europe: Women’s Movements’ Agency in Child-Care Politics and Policies. In B. Halsaa, S. Roseneil & S. Sümer (Eds.) Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women’s Movements, Gender and Diversity (pp. 94-118). Palgrave Macmillan.

Rapporter

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i oppmykningsfasen av pandemien (notat). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Bergman, S., Bjørnholt, M., Helseth, H., Kruse, A. E., Øverlien, C., & Vold, M. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020 (notat). Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress/RVTS Øst.

Moen, L. H., Bergman, S., & Øverlien, C. (2018). Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2018).

Øverli, I. T., Bergman, S. H., & Finstad, A. K. (2017). «Om du tør å spørre, tør folk å svare»: Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2017).

Kruse, A. E., & Bergman, S. H. (2014). «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…»: En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2014).

Korsvik, T. R., Bergman, S. H., & Rantalaiho, M. (2009). Research on political actions and claims by women’s movements and other NGOs in childcare and parental leave issues in Norway and Finland since the 1960s. FEMCIT/Nordic Gender Institute.

Andre publikasjoner

Øverli, I. T., & Bergman, S. (2019). Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i samiske samfunn. I O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (s. 143-165). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Bergman, S. (2018 November). Prevention of Domestic Violence and Protection of Victims of Domestic Violence – work of state institutions and the practice of NGOs in Norway. Paper presented at Domestic Violence as a form of discrimination against women, St. Petersburg.

Bergman, S. (2018 November). Prevention of Domestic Violence and Protection of Victims of Domestic Violence – work of state institutions and the practice of NGOs in Norway. Paper presented at Forelesning på Higher School of Economics, St. Petersburg.

Bergman, S. (2018 November). Voldsforebyggende arbeid – prinsipper, kriterier og kunnskap. Foredrag på Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2018, Oslo.

Bergman, S. (2018 November). Våld mot kvinnor och familjevåld: Vad gör myndigheter och civilsamhället? Vad kan vi lära oss av varandra i Norden?. Paper presented at Seminar i tilknytning til FN:s internasjonale dag om vold mot kvinner, Jakobstad.

Bergman, S. H. (2016 May). Violent women and mothers – A Challenge for feminist Research. Paper presented at First International Interdisciplinary Conference: Women and men facing everyday challenges: Work and life demands and challenges in the context of gender, Lodz.

Bergman, S. H., & Mørch, A. B. (2016 May). Impact of activities reducig gender-based violence and improving the quality of services for victims of domestic violence: NKVTS’ Collaboration With Estonian partners. Paper presented at Final Conference: Impact of Norway Grants and bilateral relations tackling gender-based violence in Estonis, Tallinn.

Kruse, A. E., & Bergman, S. H. (2014 November). Frokostseminar: Lansering av rapporten «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…». NKVTS-rapport nr. 4/2014. Foredrag på Rapportlansering – frokostseminar, Oslo.

Bergman, S. H. (2013 November). Bergman, Solveig: ‘Violence against Women as an Issue of Public Policy in Norway’. Paper presented at International Day for the Elimination of Violence against Women, Bratislava.

Bergman, S. H., & Andersen, A. J. (2013 April). Research on Gender-based and Domestic Violence in Norway, with emphasis on NKVTS. Paper presented at Opening Conference, Programme on Domestic and Gender-based Violence, Norwegian Financial Mechanism, Tallinn.

Halsaa, B., & Bergman, S. H. (2008 July). New challenges concerning design and methodology – challenges for ‘white’ and ‘majority’ researchers. Paper presented at New Research Agendas on Gender and Policy in the European Union, Madrid.

Pressebilder