Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Prinsipper å ta hensyn til i arbeidet med forebyggende tiltak.

Moen, L. H., (2019). Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Prinsipper å ta hensyn til i arbeidet med forebyggende tiltak. .Konferanse om vold i nære relasjoner, UiT Norges arktiske universitet.