Forskningsformidling er viktig, også før vi har to streker under svaret

Blix, I., Brennen, T. J., & Solberg, Ø. (2018). Forskningsformidling er viktig, også før vi har to streker under svaret. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Forskerne