Hvorfor – Spørsmål og svar om vanlige plager for jenter og kvinner som er omskåret

Johansen, R. E. B. (2004). Hvorfor - Spørsmål og svar om vanlige plager for jenter og kvinner som er omskåret. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Forskerne