Mellom forståelse og ansvar. Terapeuters perspektiver på voldtekt som kjønnet, sosial handling

Kruse, A. E. (2013). Mellom forståelse og ansvar. Terapeuters perspektiver på voldtekt som kjønnet, sosial handling. Universitetet i Oslo. (Mastergradsoppgave).

Forskerne