Trauma and Development Education Monitor: et nytt instrument for å måle traumekompetanse.

Nordanger, D. Ø., Gjestad, R., Solhaug, P., Andersen, A., Bræin, M. K., Johannessen, K. N., Lundegaard, A., Ormhaug, S. M., Andersson, G. J., Gran, J., Hafstad, G. S., Hanssen, T., Johansen, V. A., Simonsen, A. H., Steinkopf, H., Johansson, E. R., (2021). Trauma and Development Education Monitor: et nytt instrument for å måle traumekompetanse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. doi:10.52734/Y6g8ru84

Forskerne