Ansatte
Ormhaug, Silje Mørup Pressebilder

Ormhaug, Silje Mørup

Forsker II / psykologspesialist
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 996 09 336

Kompetanseområder

– Kartlegging og utredning av barn og unge utsatt for traumer
– Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)
– Trinnvis sammen
– Behandlingsforskning
– Terapeutisk allianse
– Implementering av evidensbaserte metoder

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

2022

Jensen, T., Braathu, N., Birkeland, M. S., Ormhaug, S. M., & Skar, A. M. S. (2022). Complex PTSD and treatment outcomes in TF-CBT for youth: A naturalistic study. European Journal of Psychotraumatology, 13(2), 1-11. doi:10.1080/20008066.2022.2114630

Ovenstad, K. S., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. (2022). The relationship between youth involvement, alliance and outcome in trauma-focused cognitive behavioral therapy. Psychotherapy Research, 1-13. doi:10.1080/10503307.2022.2123719

Skar, A. M. S., Braathu, N., Jensen, T., & Ormhaug, S. M. (2022). Predictors of nonresponse and drop-out among children and adolescents receiving TF-CBT: investigation of client-, therapist-, and implementation factors. BMC Health Services Research, 22(1), 1-13. doi:10.1186/s12913-022-08497-y

2021

Ovenstad, K. S., Jensen, T., & Ormhaug, S. M. (2021). Four perspectives on traumatized youths’ therapeutic alliance: Correspondence and outcome predictions. Psychotherapy Research. doi:10.1080/10503307.2021.2011983

2020

Birkeland, M. S., Holt, T., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2020). Perceived social support and posttraumatic stress symptoms in children and youth in therapy: A parallel process latent growth curve model. Behaviour Research and Therapy, 132. doi:10.1016/j.brat.2020.103655

Ovenstad, K. S., Ovenstad, K. S., Ormhaug, S. M., Shirk, S. R., & Jensen, T. K.Jensen, T. K. (2020). Therapists’ behaviors and youths’ therapeutic alliance during trauma-focused cognitive behavioral therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 88(4), 350-361. doi:10.1037/ccp0000465

Pfeiffer, E., Ormhaug, S. M., Tutus, D., Holt, T., Rosner, R., Wentzel-Larsen, T., & Jensen, T. K. (2020). Does the therapist matter? Therapist characteristics and their relation to outcome in trauma-focused cognitive behavioral therapy for children and adolescents. European Journal of Psychotraumatology, 11(1), 1-10. doi:10.1080/20008198.2020.1776048

Aas, E., Silwal, S., Cyr, P. R., Holt, T., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2020). Health-related quality of life (HRQoL) in children and adolescent with post-traumatic stress symptom: A comparison of 16D and condition-specific instruments. Nordic Journal of Health Economics, 8(1), 46-71. doi:10.5617/njhe.6929

2019

Skar, A. M. S., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019). Reported Levels of Upset in Youth After Routine Trauma Screening at Mental Health Clinics. JAMA Network Open, 2(5), e194003. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.4003

Aas, E., Iversen, T., Holt, T., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019). Cost-Effectiveness Analysis of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy: A Randomized Control Trial among Norwegian Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 48(1), S298-S311. doi:10.1080/15374416.2018.1463535

2018

Jensen, T. K., Holt, T., Ormhaug, S. M., Fjermestad, K., & Wentzel-Larsen, T. (2018). Change in post-traumatic cognitions mediates treatment effects for traumatized youth — A randomized controlled trial. Journal of Counseling Psychology, 65(2), 166-177. doi:10.1037/cou0000258

Knutsen, M. L., Knutsen, M. L., Czajkowski, N. O., & Ormhaug, S. M. (2018). Changes in posttraumatic stress symptoms, cognitions, and depression during treatment of traumatized youth. Behaviour Research and Therapy, 111, 119-126. doi:10.1016/j.brat.2018.10.010

Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2018). Investigating treatment characteristics and first-session relationship variables as predictors of dropout in the treatment of traumatized youth. Psychotherapy Research, 28(2), 235-249. doi:10.1080/10503307.2016.1189617

2017

Jensen, T. K., Holt, T., & Ormhaug, S. M. (2017). A follow-up study from a multisite, randomized controlled trial for traumatized children receiving TF-CBT. Journal of Abnormal Child Psychology, 45(8), 1587-1597. doi:10.1007/s10802-017-0270-0

2016

Dos Santos, N. E., Jensen, T. K., & Ormhaug, S. M. (2016). Er det så ille å bli spurt om traumer? : barns opplevelser av traumekartlegging i BUP. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 53(7), 536-545.

Jensen, T. K., & Ormhaug, S. M. (2016). Behandling av barn og ungdom som har erfart traumer. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 237-250). Universitetsforlaget.

Jensen, T. K., & Ormhaug, S. M. (2016). Tidlig intervensjon og forebygging av traumerelaterte vansker og posttraumatisk stress hos barn og unge. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 23-44). Universitetsforlaget.

2015

Ormhaug, S. M., Shirk, S. R., & Wentzel-Larsen, T. (2015). Therapist and client perspectives on the alliance in the treatment of traumatized adolescents. European Journal of Psychotraumatology, 6. doi:10.3402/ejpt.v6.27705

2014

Hukkelberg, S. S., Ormhaug, S. M., Holt, T., Wentzel-Larsen, T., & Jensen, T. K. (2014). Diagnostic utility of CPSS vs. CAPS-CA for assessing posttraumatic stress symptoms in children and adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 28(1), 51-56. doi:10.1016/j.janxdis.2013.11.001

Jensen, T. K., Holt, T., Ormhaug, S. M., Egeland, K., Granly, L., Hoaas, L. E. C., Hukkelberg, S. S., Indregard, T., Stormyren, S., & Wentzel-Larsen, T. (2014). A Randomized Effectiveness Study Comparing Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy With Therapy as Usual for Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43(3), 356-369. doi:10.1080/15374416.2013.822307

Ormhaug, S. M., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., & Shirk, S. R. (2014). The Therapeutic Alliance in Treatment of Traumatized Youths: Relation to Outcome in a Randomized Clinical Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 82(1), 52-64. doi:10.1037/a0033884

2013

Glad, K. A., Jensen, T. K., Holt, T., & Ormhaug, S. M. (2013). Exploring self-perceived growth in a clinical sample of severely traumatized youth. International Journal of Child Abuse & Neglect, 37(5), 331-342. doi:10.1016/j.chiabu.2013.02.007

Hultmann, O., Möller, J., Ormhaug, S. M., & Broberg, A. (2013). Asking Routinely About Intimate Partner Violence in a Child and Adolescent Psychiatric Clinic: A Qualitative Study. Journal of Family Violence. doi:10.1007/s10896-013-9554-5

2012

Ormhaug, S. M., Jensen, T. K., Hukkelberg, S. S., & Egeland, K. (2012). Traumer hos barn – blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 234-239.

2011

Stensland, S., Aakvaag, H. F., & Ormhaug, S. M. (2011). Posttraumatiske reaksjoner hos barn og ungdom: Hvordan kan barnelegen møte barn og ungdommer som har opplevd traumatiske hendelser. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening, 29(2), 60-63.

2009

Stormyren, S., & Ormhaug, S. M. (2009). Barns reaksjoner på traumatiske opplevelser. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid, 28(2), 3-4.

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Ormhaug, S. M. (2016). The therapeutic alliance in the treatment of traumatized youths. Relationship to outcome and dropout across rater perspectives and therapeutic interventions.. (Doktorgradsavhandling).

Andre publikasjoner

2022

Fagermoen, E. M., Jensen, T. K., Marianne, M., & Ormhaug, S. M. (2022 May). Foreldrenes opplevelse av å hjelpe barna sine med å få det bedre gjennom Trinnvis TF-CBT. Foredrag på NKVTS-konferansen om kunnskapsbasert traumebehandling, Oslo.

Fagermoen, E. M., Jensen, T. K., Skjærvø, I., & Ormhaug, S. M. (2022 November). Child and Caregiver Secondary Outcomes after the Parent-led step 1 of Stepped Care Cognitive Behavioral Therapy for Children after Trauma (SC-CBT-CT): Results from a Pilot Study. Paper presented at ISTSS 38th Annual Meeting: Trauma and Transdiagnostic Risk Factor Across the Lifespan, Atlanta, Georgia.

Ormhaug, S. M., Skjærvø, I., Fagermoen, E. M., Andersen, P., Haabrekke, K. J. Ø., Knutsen, M., Næss, A., Päivärinne, H. M., & Jensen, T. (2022). Tidlig hjelp til traumeutsatte barn – utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunale tjenester for barn og unge: Oppsummering av resultater fra en gjennomførbarhetsstudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stressUniversitetet i Oslo.

2021

Nordanger, D. Ø., Gjestad, R., Solhaug, P., Andersen, A., Bræin, M. K., Johannessen, K. N., Lundegaard, A., Ormhaug, S. M., Andersson, G. J., Gran, J., Hafstad, G. S., Hanssen, T., Johansen, V. A., Simonsen, A. H., Steinkopf, H., & Johansson, E. R. (2021). Trauma and Development Education Monitor: et nytt instrument for å måle traumekompetanse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 58(12), 1022-1031. doi:10.52734/Y6g8ru84

Nordanger, D., Gjestad, R., Solhaug, P., Andersen, A., Bræin, M. K., Johannessen, K. N., Lundegaard, A., Ormhaug, S. M., Andersson, G. J., Gran, J., Hafstad, G. S., Hanssen, T., Johansen, V. A., Simonsen, A. H., Steinkopf, H., & Johansson, E. R. (2021). Trauma and development education monitor: Et nytt instrument for å måle traumekompetanse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. doi:10.52734/Y6g8ru84

2019

Borge, R. H., Blestad, C., Skar, A. M. S., Skagemo, C. U., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019 September). Treating Young Victims of Domestic Violence: The Usefulness of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy. Paper presented at 3rd European Conference on Domestic Violence, Oslo.

Harpviken, A. N., Skar, A. M. S., Birkeland, M. S., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019 September). Who reports what? A comparison of child and caregiver’s reports of child trauma exposure and post-traumatic stress symptoms. Paper presented at 3rd European Conference on Domestic Violence (ECDV), Oslo.

Martinsen, M., Dyrdal, G. M., Fagermoen, E. M., Næss, A., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019 November). Bridging the Gap in Trauma Treatment: Introducing Stepped Care TF-CBT in Community Level Care. Paper presented at ISTSS 35th Annual Meeting, Boston.

Næss, A., Jensen, T. K., Skjærvø, I., Ormhaug, S. M., Skagemo, C. U., & Martinsen, M. (2019 September). Municipal Leaders’ Attitudes Towards Evidence-Based Interventions Targeting Interpersonal Violence: Testing Stepped-Care Trauma-Focused Cognitive-Behavioral-Therapy (SC-TF-CBT) in Norway. Paper presented at 3rd European Conference on Domestic Violence (ECDV), Oslo, Oslo Congress Center.

Skar, A. M. S., Birkeland, M. S., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019 January). Does routine screening for trauma matter? A quasi-experiment of differences in diagnoses after implementation of trauma screening procedures in Norway. Paper presented at The 34th annual San Diego international conference on child and family maltreatment, San Diego.

Skar, A. M. S., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019 June). Implementing trauma focused treatments with fidelity into child and adolescent mental health clinics. Anchoring new approaches in the organization to ensure reach over time. Paper presented at Konferanse, Rotterdam.

2018

Jensen, T. K., Skar, A. M. S., & Ormhaug, S. M. (2018 September). Implementing TF-CBT in Norwegian Child Mental Health Clinics: Youth’s reports of distress following routine trauma screening. Paper presented at ISPCAN XXII International Congress on child abuse and neglect, Praha.

Ormhaug, S. M., Sachser, C., Pffeiffer, E., Goldbeck, L., & Jensen, T. K. (2018 November). Posttraumatic cognitions (PTCs) predict PTSD, but what predicts PTC?. Paper presented at ISTSS, Washington, DC.

2017

Ormhaug, S. M., Birkeland, M. S., & Jensen, T. K. (2017 June). «I don’t want to talk about it». Youth’ disengagement in trauma-focused cognitive behavioral therapy (TF-CBT). Paper presented at ESTSS konferansen, Odense.

Skar, A. M. S., Jensen, T. K., & Ormhaug, S. M. (2017 June). Is trauma screening upsetting for youth?. Paper presented at 15th Conference of European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), Odense.

2016

Ormhaug, S. M. (2016 January). Compare and contrast PTSD in children and adults in terms of pathology and treatment, from research and clinical perspectives. Paper presented at Prøveforelesning for PhD. graden, Oslo.

Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2016 November). One Question Can Predict Outcome In Trauma-Focused CBT: “Do You Think We Have Found A Good Way to Work on Your Difficult Thoughts and Feelings?”. Paper presented at ISTSS.

Skar, A. M. S., Ormhaug, S. M., Granly, L., & Jensen, T. K. (2016 December). Transferring Knowledge to Practice: Implementing TF-CBT in Norwegian Child Mental Health Clinics. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies, Dallas.

2015

Holt, T., Jensen, T. K., & Ormhaug, S. M. (2015 June). The change trajectories in parental emotional and depressive reactions during and after their traumatized child receives treatment. Paper presented at Europeisk traumekonferanse, Vilnius.

2014

Holt, T., Jensen, T. K., & Ormhaug, S. M. (2014 June). The role of parental and child reported social support in treatment of traumatized children and youth. Paper presented at Internasjonal, vitenskapelig konferanse om psykoterpi, Copenhagen, Denmark.

Ormhaug, S. M., & Shirk, S. R. (2014 June). The dimensionality of the therapeutic alliance with youth: Confirmatory facror analysis of the Therapeutic Alliance Scale for Children (TASC-R). Paper presented at SPR 45th annual meeting, København.

Ormhaug, S. M., Jensen, T. K., & Holt, T. (2014 November). Won’t they be very upset? Ethical considerations when assessing for trauma and trauma symptoms in child and adolescent mental health clinics. Paper presented at ISTSS 30th annual meeting, Miami, FL, USA.

2013

Holt, T., Jensen, T. K., & Ormhaug, S. M. (2013 June). The Role of Parental and Child reported Social Support in Treatment of Traumatized Children and Youth. Paper presented at European Conference on Traumatic Stress.

Ormhaug, S. M. (2013 September). Betydningen av en god terapeutisk allianse i TF-CBT. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents, Oslo.

Ormhaug, S. M., Holt, T., & Jensen, T. K. (2013 July). Predictors of Nonresponse in Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) With Youth. Paper presented at 7th World Congress of Behavioral & Cognitive Therapies, Lima, Peru.

2012

Holt, T., Jensen, T. K., Ormhaug, S. M., & Saur, R. (2012 October). Trauma Focused CBT – results from an effectiveness study in Norway. Paper presented at Konferanse, Tallinn.

Jensen, T. K., Holt, T., & Ormhaug, S. M. (2012 November). Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy – the Mediating Role of Negative Trauma-Related Cognitions. Paper presented at Symposium på ISTSS 28th Annual Meeting: Beyond Boundaries: Innovations to Expand Services and Tailor Traumatic Stress Treatments.

Ormhaug, S. M., Jensen, T. K., & Holt, T. (2012 November). Behandling av traumatiserte barn og unge: resultater fra en behandlingsstudie i Norge. Foredrag på Atferdskonferansen, Oslo.

Ormhaug, S. M., Jensen, T. K., & Shirk, S. R. (2012 June). The working alliance in treatment of traumatized youth: How is it related to outcome in different types of treatments?. Paper presented at SPR Annual meeting, Virginia.

Ormhaug, S. M., Jensen, T. K., & Shirk, S. R. (2012 November). Treating traumatized youth: The relationship between therapeutic alliance, treatment method and outcome. Paper presented at ISTSS, Los Angeles.

2010

Holt, T., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2010 September). Trauma Focused CBT – How to get clinicians, parents and children involved. Results from an effectiveness study. Paper presented at International Meeting, Honolulu Hawaii, USA.

Pressebilder