Topic: Violence and abuse

Angsten for å snakke med barn om vold og overgrep. Vi er bekymret for at påstander om filmen «Alle barn har rett til en trygg barndom» kan føre til at vi blir redde for å snakke med barn om vold og overgrep..

Ormhaug, S. M., Jensen, T., Øverland, K., (2023). Angsten for å snakke med barn om vold og overgrep. Vi er bekymret for at påstander om filmen «Alle barn har rett til en trygg barndom» kan føre til at vi blir redde for å snakke med barn om vold og overgrep.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. doi:10.31265/ps.695

The Researchers