Hvem er med i NAKK og hva jobber de med?

I videoene under ser du ulike deltakere i Nasjonalt nettverk for arbeid om kjønnslemlestelse / kvinnelig omskjæring (NAKK), og hva de jobber med.

Gro Saltnes Lopez – Helsedirektoratet

Rigmor Berg – Folkehelseinstituttet (FHI)

Leoul Mekonen – RKF Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid

Marit Stene Severinsen – Helsesenteret for papirløse migranter

Neneh Bojang -Inter-African Committee/Norge

Cecilie Hagemann – St. Olavs Hospital, Trondheim

Trine Aarvold – Sex og samfunn og Vulvaklinikken

Solgunn Flatebø Solberg, Helene Wessmann, Linda Rognlien Alsager –
Utlendingsdirektoratet (UDI)

Wolela Haile – Tverrkulturell Helseinfo

Lill Marie Tollerud – RVTS ØST

Suad Abdi – Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO)