Tema: Vold og overgrep

Barn i krise – hvem tar saken?

Prosjektet omhandler hvorledes barn og unge som utsettes for vold eller annen omsorgssvikt blir ivaretatt av barnevern og politi i akuttfasen.

 
2014 Dette prosjektet er gjennomført 2017

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

  • Vorland, Norunn

Hovedmål

Innhente kunnskap om ansvarsfordeling, roller og oppgaver mellom politi og barnevern og på hvilken måte dette ivaretar barn, foreldres behov og rettsikkerhet.

Metode

Kvalitative intervjuer og dokumentgjennomgang.

Publikasjoner

Vorland, N., & Skjørten, K. (2017). Barn i krise: Samarbeidet mellom barnevern og politi. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2017).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater