Tema: Vold og overgrep

Barn og ungdom som begår seksuelle overgrep

Prosjektet hadde som formål å studere hva som kjennetegnet barn og unge som ble henvist til Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST), før de var 18 år, fordi de hadde begått seksuelle overgrep. Undersøkelsen inkluderte nåværende pasienter.

 
2005 Dette prosjektet er gjennomført 2007

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

 • Nikolaisen, John

Hovedmål

Kartlegge hva som kjennetegnet barn og unge som ble henvist til Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST), før de var 18 år, fordi de hadde begått seksuelle overgrep.

Metode

Utvalget besto av 9 pasienter som fortsatt gikk i behandling ved IKST. De fleste pasientene ble henvist fra familie, barnevern, BUP eller fastlege.

Tilleggsinformasjon

Bakgrunn:

Terapeuter ved Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi har hatt et behandlingstilbud for barn, ungdom og voksne som har begått seksuelle overgrep siden begynnelsen av 80 årene. Med dette studiet ønsket vi å kartlegge karakteristika ved barn og ungdom som hadde begått seksuelle overgrep.

Problemstilling:

Med utgangspunkt i det kliniske materiale ble følgende problemstillinger belyst:

 • Hva kjennetegner unge personer som har begått overgrep og blir henvist til IKST?
  • Hva slags overgrep hadde de begått?
  • Hva kjennetegnet ofrene?
  • Hvilke andre offentlige instanser (Barnevern etc.) hadde pasienten kontakt med?
  • Hadde pasientene spesielle problemer i oppveksten, inkludert vold og seksuelle overgrep?
  • Hvem hadde omsorgen for pasientene?
  • Har de spesielle problemer / diagnostiserbar patologi?
  • Hvor mye behandling fikk de?
  • Ble behandlingen fullført?
  • Hvem finansierte behandlingen?
  • Var pasientene dømt for seksuelle overgrep eller annen kriminalitet?
 • Hva slags relasjoner hadde pasientene til omsorgspersoner i oppveksten?
 • Finnes det problemer i deres oppvekst som kan relateres til det å begå seksuelt krenkende handlinger?

Resultater:

Resultatene fra studien ble sammenfattet i en rapport til oppdragsgiver. Materialet lot seg ikke fullt ut anonymisere pga at få pasienter ble inkludert og at de gikk i behandling ved navngitt institusjon. Rapporten er derfor unnattt offentlighet.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater