Tema: Vold og overgrep

Bokprosjekt om vold i familien

Bokprosjekt hvor sentrale temaer og nyere kunnskap om vold i familien formidles til et bredere publikum.

 
2007 Dette prosjektet er gjennomført 2007

Prosjektleder

 • Skjørten, Kristin

  Skjørten, Kristin

  Forsker I, professor II, UiO / dr. philos.

  Vis profil

Prosjektdeltakere

 • Storberget, Knut
 • Bråten, Beret
 • Aas-Hansen, Astri
 • Rømming, Ellen

Hovedmål

Presentere sentrale temaer og viktig kunnskap om vold i familien gjennom tekst, foto, intervjuer og bilder

Metode

Litteraturstudier, intervjuer og bruk av fotografi og bilder i fremstilling.

Publikasjoner

K. Storberget, B. Bråten, E. Rømming, K. Skjørten & A. Aas-Hansen (2007). Bjørnen sover. Om vold i familien. Aschehoug & Co.

Grøvdal, Y. (2007). Voldsutsatte kvinners erfaringer med rettssystemet – sak eller problem? I K. Storberget, B. Bråten, E. Rømming, K. Skjørten & A. Aas-Hansen (Red.) Bjørnen sover. Om vold i familien (s. 164-172). Aschehoug & Co.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater