Tema: Vold og overgrep

Epidemiologi: Mor-barn. Pilot

 
2007 Dette prosjektet er gjennomført 2009

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Undersøke akseptabilitet og forståelighet om traumatisk eksponeringse

Metode

Anonym Web-studie til kvinner i Oslo

Tilleggsinformasjon

Mor-barn pilotstudie ble gjennomført for å undersøke akseptabilitet og forståelighet av spørreskjema om potensielt traumatiserende hendelser i forbindelse med vår søknad til Folkehelseinstituttet om å inkorporere slike spørsmål i Mor-Barn-studien.

Spørreskjemaet «Stressful Life Events Screening Questionnaire» (SLESQ) ble oversatt til norsk og revidert for vårt formål. SLESQ ble deretter utprøvd i intervjuer med høyrisikogrupper (krisesentre, incestsentre og fengsel).

For å rekruttere kvinner med barn i passende alder (tilpasset Mor-Barn-studien) henvendte vi oss til Utdanningsetaten, som godkjente prosjektet og distribuerte vårt henvendelsesbrev til mødre av barn i 1.-3. klasse i Osloskolene. I henvendelsesbrevet ble mødre bedt om å hjelpe oss med å lage gode spørsmål om traumatiske hendelser, ved å besvare et web-skjema.

Spørreskjemaet besto av 13 spørsmål om potensielt traumatiserende hendelser kvinnen kunne ha opplevd, samt 13 spørsmål om potensielt traumatiserende hendelser hennes barn kunne ha opplevd. Begge traumeskjemaene ble etterfulgt av spørsmål om akseptabilitet og forståelighet, bl.a. om respondenten reagerte negativt eller positivt på slike spørsmål, og om spørsmålene var vanskelige å besvare, og hvorfor.

Resultatene fra undersøkelsen brukes på to måter:

1. Vurdere validiteten av SLESQ og eventuelt gjennomføre nødvendige endringer i spørreskjemaet

2. Data fra pilotundersøkelsen gir grunnlag for selvstendige forskningsartikler om metodiske spørsmål når det gjelder screening for potensielt traumatiserende hendelser.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater