Tema: Vold og overgrep

Epidemiologi: Screening av gravide for å avdekke overgrep under graviditeten

 
2005 Dette prosjektet er gjennomført 2009

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

  • Aschjem, Øyvind
  • Håland, Kristin

Hovedmål

Hensikten med prosjektet er å utvikle metoder for avdekking av voldsproblematikk. Prosjektet skal omfatte rutiner og tiltak for samarbeid og oppfølging av den voldsutsatte.” Prosjektet omfatter både å utprøve metoder for avdekking, og tiltak og rutiner for oppfølging.

Metode

Prosjektet er lagt opp som et forsøk i samarbeid med Alternativ til vold og har engasjert en erfaren jordmor som prosjektmedarbeider. I tillegg vil også en rekke andre instanser delta i det praktiske arbeidet med screening og oppfølging.

Tilleggsinformasjon

NKVTS har med utgangspunkt i Regjeringens handlingsplan ”Vold i nære relasjoner”, fått i oppdrag å gjennomføre et forsøk med screening av gravide for å avdekke vold under graviditeten.

I planen beskrives tiltaket som følger: ”Det skal iverksettes et prøveprosjekt i forbindelse med svangerskapskontroll, der det skal stilles rutinemessige spørsmål om vold. 

Prosjektet vil blant annet omfatte å:

  • få til en situasjon hvor kvinnen trygt kan fortelle om eventuelle overgrep
  • utvikle et screeningverktøy som avdekker overgrep
  • bestemme hvilke ytterligere opplysninger som skal hentes inn om kvinner som er utsatt for overgrep
  • sikre kompetansetilførsel til personalet på helsestasjonen slik at de kan forhold seg til det de blir fortalt
  • lage system og beredskap for oppfølging av
    a) kvinnen b) andre barn c) overgriperen
  • lage opplegg for evaluering av resultater for kvinnen, barna, overgriperen og de deltakende instansene

Publikasjoner

Hjemdal, O. K., & Engnes, K. (2009). Å spørre om vold ved svangerskapskontroll: Rapport fra et forsøksprosjekt i fire kommuner. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2009).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater