Tema: Vold og overgrep

Epidemiologi: Små barn utsatt for skade

Dr.gradsprosjekt for Mia Myhre, Det medisinske fakultet, UiO. Forskningsprosjektet er forankret ved NKVTS og er et samarbeid med Folkehelseinstituttet, Den norske mor og barn studien. I prosjektet utarbeides tre faglige artikler om barn utsatt for skade og mulige risikofaktorer knyttet til slike skader hos små barn. Prosjektet er i publiseringsfasen og planlegges avsluttet i 2013.

 
2008 Dette prosjektet er gjennomført 2014

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Identifisere riskikofaktorer for at små barn blir utsatt for skade. Arbeidet inngår i en dr gradsavhandling ved Det medisinske fakultet, UiO.

Metode

Analyser av epidemiologiske data fra Den norske Mor og Barn undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater