Tema: Vold og overgrep

Epidemiologi: Vold, traumer og helse hos voksne – gjennomgang av helseundersøkelser

 
2005 Dette prosjektet er gjennomført 2011

Prosjektleder

Hovedmål

Forekomsten av vold, overgrep og andre negative livshendelser i befolkningen i Oslo og Hordaland. Sammenhengen mellom utsatthet og ulike sosiodemografiske, økonomiske og livstilsmessige faktorer. Sammenhengen mellom å ha vært utsatt for vold og risiko for helseproblemer.

Metode

Prosjektet består av en gjennomgang av aktuelle data fra de regionale helseundersøkelsene. Relevante data er funnet i HUSK (helseundersøkelsen fra Hordaland) og HUBRO (helseundersøkelsen fra Oslo).

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er en del av et større epidemiologiprogram i samarbeid med Folkehelsa.

I analysen av datamaterialet fokuseres det særlig på sammenhengen mellom vold, andre negative livshendelser og fysisk og psykisk helse og sykdommer.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater