Tema: Vold og overgrep

Epidemiologi: Voldsutsatt ungdom i Norge – resultater fra helseundersøkelser i seks fylker

 
2006 Dette prosjektet er gjennomført 2014

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Analyser av forekomst av vold og seksuelle overgrep mot ungdom i Norge.

Metode

Kvantitative analyser av Folkehelseinstituttets ungdomsundersøkelser.

Tilleggsinformasjon

I samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) analysert data fra FHI ungdomsundersøkelser i Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finnmark. I løpet av 2000-2004 deltok 15930 15 – 16-åringer i  I disse undersøkelsene. Fokus for studien var selvrapportert utsatthet for vold og seksuelle overgrep siste år. 

Videre studier av Osloungdommene i materialet ble foretatt i 2009. I samarbeid med NOVA (Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) er det blitt utarbeidet en ny rapport om voldsutsatte barn og unge i Oslo, med fokus på innsatsområder for forebygging. Denne vil være tilgjengelig på www.nova.no og www.nkvts.no i løpet av februar 2010.

Publikasjoner

Schou, L., Dyb, G., & Graff-Iversen, S. (2007). Voldsutsatt ungdom i Norge: Resultater fra helseundersøkelser i seks fylker. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater