Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse: Kjønnslemlestelse i en norsk kontekst – erkjennelsesmessige og psykososiale forhold.

Prosjektet skal studere paradigmeskift, endringsprosesser samt mestring av kunnskapsspress og transformasjonsprosesser slik de erfares av pionerer, barn og ungdom og menn med bakgrunn fra Somalia og Gambia bosatt i Norge. 

 
2009 Dette prosjektet er gjennomført 2011

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

  • Schultz, Jon-Håkon
  • Hauge, Mona-Iren

Mål

Målet er å identifisere transformasjonsprosesser og informasjonselementer slik de struktureres før og etter et paradigmeskift. Målet er også å bruke denne kunnskapen for å tilrettelegge for endring av kjønnslemlestelsespraksisen.

Metode

Metoden består av kvalitative strukturerte og ustrukturerte intervjuer. I tillegg brukes en case-study modell hvor forsøker å identifisere og analyserer nøkkelhendelser.

Den nasjonale kompetansefunksjonen har etablert ulike nettverk med berørte grupper og nettverk:

Pan African Womens Association (PAWA), RVTS’er, NAKMI, Amathea, PMV, FOKUS kvinner, mm.

NOKC (Nasjonalt kunnskapsenter for helsetjenesten) har på oppdrag fra NKVTS skrevet rapporten: Effectiveness of interventions designed to reduce the prevalence of female genital mutilation/cutting«.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater