Tema: Vold og overgrep

Kunnskapsstatus med vurdering av metoder med henblikk på hjelpeapparatets samarbeid med minoritetsfamilier om bruk av vold i oppdragelsen

 
2006 Dette prosjektet er gjennomført 2009

Prosjektdeltakere

  • Meyer, Melinda Ashley
  • Neumayer, Sissel Marie
  • Sveaass, Nora

Hovedmål

Vurdering av metoder og kunnskapsbehov med henblikk på hjelpeapparatets samarbeid med minoritetsforeldre om bruk av vold i oppdragelsen

Metode

Forskningslitteratur og rapporter om fenomenet vold i oppdragelsen, spesielt knyttet til minoritetsfamilier, samt litteratur om tiltak mot dette har vært de viktigste kildene til kunnskap i den foreliggende rapporten.

Viktig informasjon er også innsamlet ved hjelp av samtaler eller telefonintervjuer med sentralt plasserte kollegaer, for eksempel i asylmottak, i bydelene og i prosjekter.

Publikasjoner

Neumayer, S. M., Meyer, M., & Sveaass, N. (2008). Forebygging av vold i oppdragelse. Samarbeid mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre – en kunnskapsoversikt.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater