Tema: Vold og overgrep

Minoritetsbarn som opplever vold i familien

Hvordan ivaretas hensynet til barnets etnisitet, kultur og religion når barn opplever vold i familien? Prosjektet gjennomgår forskning om minoritetsbarn som opplever vold i familien og drøfter funnene ut fra et rettighets- og beskyttelsesperspektiv.

 
2010 Dette prosjektet er gjennomført 2011

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

  • Hofman, Sanne

Mål

Kunnskapsgjennomgangen av forskning om minoritetsbarn som opplever vold i familien vil bidra til å tydeliggjøre de forskjellige problemene og utfordringene minoritetsbarn har behov for, og dermed gi et grunnlag for videre forskning på dette feltet.

Metode

Litteraturstudie.

Publikasjoner

Hofman, S. (2011). Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien. Utfordringer og muligheter. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2011).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater