Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Psykososialt arbeid med flyktningbarn. Introduksjon og fagveileder

 
2005 Dette prosjektet er gjennomført 2006

Prosjektdeltakere

  • Neumayer, Sissel Marie
  • Sveaass, Nora

Hovedmål

Utarbeide en veileder om psykososialt arbeid med flyktninger

Tilleggsinformasjon

Helse- og sosialarbeidere møter et mangfold av utfordringer i arbeidet med stadig nye brukergrupper. Mange etterspør informasjon om flyktningbarn- og unges behov, og ønsker samtidig innspill til hvordan man kan arbeide psykososialt med denne gruppen.

Veilederen er ment å gi støtte til helse- og sosialarbeideres arbeid. Den gir kunnskap om flyktningbarn og deres familiers situasjon før, under og etter flukt. Ulike faglige perspektiver og arbeidsmåter belyses.

De konkrete erfaringene som presenteres vil forhåpentligvis kunne gi inspirasjon til videreutvikling av dette viktige arbeidet, innen både første- og annenlinjetjenestene.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater