Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Tsunamiprogrammet Del 5: Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen

 
2005 Dette prosjektet er gjennomført 2008

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

  • Storholt, Toril
  • Meyer, Frank

Mål

Målsettingen med undersøkelsen er å få en forståelse av hvilken nytte støttegruppen har for berørte og myndigheter.

Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004, ble stiftet som en forening 24. januar 2005. Støttegruppen har som formål å ivareta og fremme pårørende, overlevende og berørtes interesser i forbindelse med flodbølgekatastrofen.

Temaområdene for studien er som følger:

·   Organisering og drift av støttegruppen

Dette vil omfatte spørsmål om selve oppstartingen, hvem tok initiativ, ulike aktørers virksomhet i oppstartingsprosessen, hvilke forutsetninger og premisser ble lagt til grunn for organisering og struktur, om økonomiske og andre rammevilkår etc. Det vil også omfatte spørsmål om videre utvikling og utforming av organisasjonen, om styringsform og medlemskontakt, om relasjoner til og støtte fra myndigheter, frivillige organisasjoner, andre tilsvarende grupper, profesjonelle instanser og andre aktører. I tillegg vil det også omfatte spørsmål om indre og ytre maktforhold og prosesser.

·   Oppgaver og funksjoner

Dette vil omfatte en beskrivelse av støttegruppens virksomheter, både i forhold til medlemmene og overfor ulike myndighetsorganer, medier og andre eksterne instanser. Det vil også omfatte en beskrivelse av beslutningsprosesser i organisasjonen, og av handlingsgrunnlag i form av interesser, kompetanse og ytre påvirkninger. En beskrivelse av mål, dilemmaer og valg i forhold til ulike funksjonsområder vil stå sentralt.

·   Virkninger og betydninger for

a. Medlemmene

b. Berørte som ikke er medlemmer

c. Hjelpetiltakene (de profesjonelle)

d. Myndighetene

Samarbeidspartnere:

Nasjonal støttegruppe etter flodbølgekatastrofen

Publikasjoner

Meyer, F., Storholt, T., & Hjemdal, O. K. (2008). Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. En studie av organisering og virksomhet. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2008).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater