Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Tsunamiprogrammet Del 8: Virkning av besøk i katastrofeområdet for overlevende og etterlatte

 
2005 Dette prosjektet er gjennomført 2007

Prosjektdeltakere

  • Heir, Trond
  • Lindgaard, Camilla Vibe
  • Tønnessen, Arnfinn
  • Kristensen, Pål
  • Weisæth, Lars

Hovedmål

Målsettingen med studien er å undersøke hvilken effekt tilbakereise til katastrofeområdet har for bearbeidelse av katastrofeopplevelsen hos de berørte.

Metode

Prosjektet innbefatter spørreskjema og deltakende observasjon

Publikasjoner

Heir, T., & Weisæth, L. (2006). Back to where it happened: Self-reported improvement of Tsunami Survivors who returned to the disaster area. Prehospital and Disaster Medicine, 21, 59-63.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater