Veteraners familier: Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner

Deltakelse i internasjonale operasjoner har ikke bare betydning for veteranen selv, men også for nære pårørende som barn, familie og venner. I Norge foreligger det svært lite kunnskap om hvilke konsekvenser det får for familien at et familiemedlem tjenestegjør i internasjonale operasjoner. Studier fra utlandet viser at deltakelse i internasjonale operasjoner kan påvirke familien på mange ulike måter.

 
2020 Dette prosjektet er pågående 2023

Prosjektleder

  • Andersen, Arnfinn J.

    Andersen, Arnfinn J.

    Forskningsleder / forsker II / dr. polit.

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Vi vet lite om hvordan hverdagslivet blir påvirket av at én av foreldrene i en familie deltar i internasjonale operasjoner. Spesielt, om hvordan dette ser ut for norsk militærpersonell og deres familier. Denne studien ønsker derfor å undersøke følgende tema, i en norsk kontekst:

  • Hvordan oppfatter veteraner og deres familiemedlemmer egen helse og livskvalitet i lys av deltagelse i internasjonale operasjoner?

  • Hvilke faktorer har betydning for familiens mestring av hverdagslivet før, under og etter deployering?

Et viktig mål med prosjektet er å få kunnskap om hvordan veteraner og deres familier på best måte kan følges opp etter deltakelse i utenlandsoperasjoner.

Studien bygger på en spørreskjemaundersøkelse rettet til veteraner, deres partner og barn i alderen fra 12 – 18 år. Spørsmålene omhandler tema som sosial støtte, arbeidsliv og skole, samt psykisk helse og livskvalitet. Det unike med studien er at veteranen, ektefelle/samboer, barn og veteranens venn også blir invitert til personlige intervju. Vi ønsker å høre hvert familiemedlems historie om hverdagsliv før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner.

Undersøkelsen har som mål å framskaffe kunnskap som er relevant for Forsvarets arbeid med å begrense skadevirkninger på innsatspersonell og deres nærstående ved deltakelse i internasjonale operasjoner. Et annet sentralt mål er å innhente kunnskap som er relevant for skole og velferdstjenestenes oppfølgingen av familier hvor mor eller far har deltatt i utenlandsoperasjoner.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater