Tema: Vold og overgrep

Vold mot menn i nære relasjoner

Fra 2010 ble krisesentrene i Norge kommunale hjelpetilbud for både kvinner og menn. I denne studien rettes søkelyset mot menns bruk av krisesentrene. Hvilke problemer kommer menn til krisesentrene med, hva slags hjelp etterspør de og hvilken vurdering gjør de av bistanden de mottar fra krisesentertilbudene?

 
2012 Dette prosjektet er gjennomført 2015

Prosjektdeltakere

  • Jonassen, Wenche

Hovedmål

Et sentralt mål med studien er å finne ut mer om hvordan menn reagerer og handler når de utsettes for vold i nære relasjoner, og om det er behov for å gi bistand som er forskjellig fra den voldsutsatte kvinner får.

Metode

Studien er en intervjuundersøkelse der vi har rekruttert 18 menn som har vært i kontakt med krisesentre i tre fylker. Vi er blant annet opptatt av mennenes beskrivelser av problemene, av livssituasjonen deres på tidspunktet for intervjuet og av hvorvidt de har fått bistand fra andre deler av hjelpeapparatet.

Det gjøres også intervjuer med daglige ledere ved de tre sentrene som er med i studien, og med ansatte på de respektive stedene. Hensikten med dette er blant annet å få et bilde av erfaringene som har vært gjort på de ulike sentrene etter at menn som er blitt utsatt for vold i nære relasjoner har fått tilgang. 

Publikasjoner

Grøvdal, Y., & Jonassen, W. (2015). Menn på krisesenter. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2015).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater