Tema: Vold og overgrep

Vold og overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne sett i et interseksjonelt perspektiv

 
2007 Dette prosjektet er gjennomført 2010

Prosjektdeltaker

  • Olsvik, Vigdis Mathisen

Mål

Utarbeide en kunnskapsstudie over overgrepenes omfang og sosiale kontekst, samt hjelpebehov sett i et sammenlignende og interseksjonelt perspektiv. Studien inngår som en del av en PH.D. avhandling.

Metode

Prosjektet bygger dels på data fra dybdeintervjuer med 13 kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser og dels på en sammenlignende spørreundersøkelse av 201 kvinner med og uten funksjonsnedsettelser, samt på eksisterende faglitteratur.

Dataene analyseres i et maktperspektiv ved bruk av begrepet interseksjonalitet som ser på hvordan ulike makthierarkier, som kjønn, funksjonsnedsettelse og alder gjensidig påvirker hverandre i ulike voldsrelasjoner.

Samarbeid

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU og Østlandsforskning, Lillehammer

Publikasjoner

Olsvik, V. M. (2010). Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne – en kunnskapsoversikt.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater