Tema: Vold og overgrep

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem – brukermedvirkning og pårørendes rolle

Prosjektet vil gi ny kunnskap om eldre sykehjemspasienters utsatthet, sykehjemmenes håndtering av overgrepssaker, samt kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende når overgrep mistenkes.  Studien består av tre delstudier, hvorav delstudie 3 gjennomføres ved NKVTS.

 
2017 Dette prosjektet er gjennomført 2021

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

  • Blekken, Lene
  • Saga, Susan

Hovedmål

Målet for delstudie 3 er å belyse hvilke opplevelser og erfaringer pårørende til eldre pasienter har om vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem, hvordan de forstår denne problematikken og hvordan de blir involvert når overgrep mistenkes eller avdekkes.

De to øvrige delstudiene gjennomføres ved NTNU. Delstudie 1 er en nasjonal spørreundersøkelse blant pleieansatte i sykehjem for å kartlegge omfangetav vold, overgrep og forsømmelser mot pasientene. I tillegg undersøkes det hvilke forhold som kan ha betydning for at slike hendelser oppstår. Delstudie 2 undersøker lederskapets rolle for å fremme pasientsikkerhet i sykehjem. Undersøkelsen omfatter ledere på ulike nivåer og deres erfaringer med bruk av kontroll- og styringssystemer og hvordan de arbeider for å utvikle en pasientsikkerhetskultur i sykehjemmet.

Mer informasjon finner du på https://www.ntnu.no/ism/vold-og-overgrep-i-sykehjem

Felles mål for alle de tre delstudiene er at kunnskapen som oppnås skal bidra til å øke den faglige kvaliteten av praksis.

Metode

Delstudie 3 er en kvalitativ studie hvor datainnsamlingen vil være telefonintervjuer med personer som er eller har vært pårørende til eldre pasienter i sykehjem

Tilleggsinformasjon

Dette er et fire års forskningsprogram som koordineres av NTNU og finansieres av NFR-programmet HELSEVEL. NTNU er prosjekteier, NKVTS er samarbeidspartner og ansvarlig for den faglige gjennomføringen av delprosjekt 3. 

Publikasjoner

Saga, S., Blekken, L. E., Nakrem, S., & Sandmoe, A. (2021). Relatives’ experiences with abuse and neglect in Norwegian nursing homes. A qualitative study. BMC Health Services Research, 21(684), 1-14. doi:10.1186/s12913-021-06713-9

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater