Tema: Vold og overgrep

Voldsutøvelse og voldserfaringer, samt behandlingsforløp, i et utvalg menn i behandling for partnervold

 
2006 Dette prosjektet er gjennomført 2011

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

  • Askeland, Ingunn Rangul
  • Råkil, Marius

Hovedmål

Formålet med prosjektet er å øke forståelsen av menn som frivillig søker behandling for vold i nære relasjoner.

Metode

Bruk av informasjon fra prosjektjournaler ved ATV.

Tilleggsinformasjon

Behandling av voldsutøvere er et viktig forebyggende tiltak i arbeidet for å redusere vold. ATV har siden 1987 tatt imot ca 3000 henvendelser fra voldsutøvende menn. Kunnskap om denne gruppen er viktig for å kunne videreutvikle og tilrettelegge god behandling.

Et viktig spørsmål i forståelsen av voldsutøvere og deres voldsbruk er hva slags behandling (metode) klientene gjennomgår, for i neste omgang å kunne si noe om effekten av behandlingen. Fra amerikansk, engelsk og kanadisk forskning vet vi at det er stor variasjon i hvor vellykket behandlingen blir. Noe av usikkerheten som knytter seg til eksisterende forskning på dette feltet, handler om hvorvidt behandlingsmetodene er gode nok og/eller om forskningsmetodikken er tilstrekkelig. Forskningsfeltet er i tillegg opptatt av å utvikle et mer differensiert bilde av denne klientpopulasjonen som kan gi bedre svar på spørsmålet om hva slags type behandling virker bra for hvem. Denne studien bygger på resultatene i prosjektet ”Voldsutøvelse og voldserfaringer i et utvalg menn i behandling for vold i nære relasjoner” (NKVTS 2004– ), og retter fokus mot mulige sammenhenger mellom typer vold klientene utøver og frafall fra behandling (drop-out). Utvalget er ca 500 menn som har vært til behandling ved Alternativ til Vold. Denne typen undersøkelse er ikke tidligere utført i Norge.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater