Tema: Vold og overgrep

Kartlegging av behandlingstilbudet til: Barn som er utsatt for eller som utøver vold og seksuelle overgrep og voksne som utøver vold. En pilotstudie om behandlingstilbudet i fire norske fylker

Moen, L. H., Askeland, I. R., & Holt, T. (2016). Kartlegging av behandlingstilbudet til: Barn som er utsatt for eller som utøver vold og seksuelle overgrep og voksne som utøver vold. En pilotstudie om behandlingstilbudet i fire norske fylker.

Formålet med dette prosjektet har vært å kartlegge behandlingstilbudet til barn og unge som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, barn og unge som utøver vold eller har utvist problematisk eller skadelig seksuell atferd og voksne som utøver vold.

Det ble gjennomført en internettbasert undersøkelse der behandlingstilbudet i Sør-Trøndelag, Finnmark, Sogn og Fjordane og Oslo ble undersøkt. Tilbudene ble kartlagt i henhold til geografisk plassering, kapasitet og faglig innhold. Det ble brukt kriterier for inklusjon og eksklusjon, og resultatene ble protokollført. Informasjonen som var beskrevet på internett ga imidlertid ikke tilstrekkelig kunnskap om tilbudene. Ved flere tilfeller ble det derfor nødvendig å innhente utfyllende informasjon via e-post og telefon fra de aktuelle enhetene, samt fra møter med to eksterne ekspertgrupper.

Det ble registrert 55 behandlingsenheter med til sammen totalt 88 ulike tilbud for de etterspurte målgruppene i de fire fylkene; 27 tilbud til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep, 31 tilbud til barn og unge som utøver vold eller har utvist problematisk eller skadelig seksuell atferd og 30 tilbud til voksne som utøver vold. Det ble funnet 24 tilbud i Sør-Trøndelag, hvorav ni behandlingsenheter hadde tilbud til barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep, 10 til barn eller ungdom som utøver vold eller har utvist skadelig seksuell atferd, og fem til voksne som utøver vold. I Finnmark ble det registrert 16 tilbud, der fire tilbud var for utsatte barn og unge, fire for barn og unge som utøver vold eller har utvist skadelig seksuell atferd, og åtte tilbud var for voksne som utøver vold. I Sogn og Fjordane var det 15 tilbud; fire for barn og unge som er utsatt for vold og overgrep, seks for barn og unge som utøver vold eller med skadelig seksuell atferd og fem for voksne som utøver vold. I Oslo ble det registrert 31 tilbud; 10 for barn og unge som er utsatt for vold og overgrep, 11 for barn og unge som utøver vold eller har utvist skadelig seksuell atferd, og 10 for voksne som utøver vold. Den geografiske dekningen av de 88 tilbudene i forhold til befolkningstall i de fire fylkene, viste at det i gjennomsnitt var: 0,08 tilbud i Sør-Trøndelag, 0,21 tilbud i Finnmark, 0,16 tilbud i Sogn og Fjordane og 0,05 tilbud i Oslo per 1000 innbyggere i fylkene.

Kort oppsummert viser resultatene at det finnes en rekke behandlingstilbud for de respektive gruppene i alle de fire fylkene. Hovedtyngden av behandlingstilbud, sett i forhold til befolkningsmengde, var å finne i Finnmark og Sogn og Fjordane. Informasjonen som fremkom på internett ga imidlertid begrenset kunnskap om tilbudenes kapasitet og faglige innhold. Noen behandlingstilbud var ikke beskrevet på internett og ble derfor ikke fanget opp av det internettbaserte søket, men ble identifisert via ekspertgruppene og ble senere ringt opp. Med bakgrunn i denne kartleggingen har vi følgende anbefalinger som kan legge bedre til rette for at utøvere og utsatte for vold og overgrep og deres familier får god behandling.

  • Grundigere beskrivelser på internett på flere språk av hva som finnes av ulike behandlingstilbud til utsatte for, og utøvere av vold og seksuelle overgrep.
  • Bedre beskrivelser på internett av behandlingsenhetenes faglige innhold, med ytterligere beskrivelse av faglig forankring og oversikt over terapeutene som arbeider ved behandlingsenhetene.

Forskerne

Kartlegging av behandlingstilbudet til: Barn som er utsatt for eller som utøver vold og seksuelle overgrep og voksne som utøver vold. En pilotstudie om behandlingstilbudet i fire norske fylker

PDF 955.0KB

Last ned publikasjon