Tema: Vold og overgrep

Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner

Sandmoe, A., Ruud, N. S., & Bergman, S. (2021). Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Forskerne