Ansatte
Pressebilder

Starheim Ruud, Nora

Prosjektmedarbeider
Enhet: Seksjon for vold og traumer
Telefon: +4791138687

Prosjekter

Rapporter

Sandmoe, A., Ruud, N. S., & Bergman, S. (2021). Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Bjørnholt, M., Bredal, A., & Ruud, N. S. (2021). Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet. NOVA. Sammendrag

Pressebilder