Ansatte
Ruud, Nora Starheim Pressebilder

Ruud, Nora Starheim

Prosjektmedarbeider
Enhet: Seksjon for vold og traumer - voksne og eldre
Telefon: 911 38 687

Prosjekter

Rapporter

Bjørnholt, M., Bredal, A., & Ruud, N. S. (2021). Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet. NOVA.

Sandmoe, A., Ruud, N. S., & Bergman, S. (2021). Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Pressebilder