Tema: Vold og overgrep

Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020 (notat)

Bergman, S., Bjørnholt, M., Helseth, H., Kruse, A. E., Øverlien, C., & Vold, M. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020 (notat).

Forskerne