Tema: Vold og overgrep

Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i oppmykningsfasen av pandemien (notat)

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i oppmykningsfasen av pandemien (notat). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Forskerne