Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Mental health and quality of life among refugees from Syria after forced migration to Norway: Main findings from the REFUGE study

Solberg, Ø., Nissen, A., Cauley, P., & Andersen, A. J. (2020). Mental health and quality of life among refugees from Syria after forced migration to Norway: Main findings from the REFUGE study. (Rapport 1/2020).

Opp mot 90 prosent av syriske flyktninger har opplevd å være i livsfare i tiden før eller under flukten. Det kommer frem denne landsomfattende flyktningstudien om psykisk helse og livskvalitet blant syriske flyktninger i Norge.

Denne rapporten beskriver hovedfunnene fra den første runden av REFUGE-studien, en landsomfattende spørreundersøkelse om psykisk helse og livskvalitet blant syriske flyktninger i Norge. Deltakerne i studien kom til Norge mellom 2015 og 2017.

Det er godt dokumentert at det å være utsatt for traumatiske hendelser før og under flukten kan ha negative innvirkninger på psykisk helse. Hovedmålet med denne studien var å undersøke hvordan integrasjon påvirkes av psykisk helse i årene etter at flyktningene har fått bosettelse.

Sterke opplevelser

I rapporten fremgår det at omkring 40 prosent av respondentene i studien opplevde fem eller flere potensielt traumatiske hendelser før flukten.

Videre rapporterer mer enn 95 prosent av respondentene at de har opplevd krig på nært hold, og nærmere 90 prosent at de var i livsfare før eller under flukten.

Belastninger etter ankomst til Norge

Belastninger relatert til tiden før eller under flukt er ikke alene om å være nært knyttet til flyktningenes psykiske helse. I studien ble respondentene også spurt om ulike forhold etter ankomst som er belastende.

Den vanligste formen for stressbelastninger flyktningene opplevde ofte eller veldig ofte etter ankomst var tristhet over å ikke være gjenforent med familiemedlemmer (51,3 prosent). Nesten like mange (43,7 prosent) opplevde frustrasjon over å ikke kunne bruke kompetansen sin. De forholdene som var sterkest assosiert med psykisk helse, var likevel stressfaktorer knyttet til økonomi (10,5 prosent) og en følelse av manglende respekt (5,1 prosent).

Forskerne

Mental health and quality of life among refugees from Syria after forced migration to Norway: Main findings from the REFUGE study

PDF 1.2MB

Last ned publikasjon