Seminarer og arrangementer

Hvilken rolle spiller psykisk helse i forebyggingen av radikalisering og voldelig ekstremisme?

Arrangementet ble avholdt Tirsdag 13. februar kl 9.00-10.30

13. februar kl 09.00 lanserer NKVTS rapporten «Betydningen av psykisk helse for forebyggingsapparatets forståelse og håndtering av radikalisering og voldelig ekstremisme».

13.
februar

Deltakelse er gratis. Påmelding nederst på siden.

Årsaken til at noen radikaliseres og tyr til voldelig ekstremisme er mangefasettert. Flere fagområder og tjenester er involvert i arbeidet med å forebygge. Vi har sett på hvordan aktørene i forebyggingsapparatet forstår og håndterer klientenes psykiske helse i arbeidet med radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hvordan samarbeider de ulike instansene? Hvilken definisjon legger de til grunn dersom de snakker om psykisk helse? Og hvordan skiller de mellom psykiske helseproblemer og ideologiske/politiske overbevisninger?

Til grunn for forskningen ligger dybdeintervjuer med 23 personer som jobber i forebyggingsapparatet i Norge. I tillegg har 35 DPS-er svart på en spørreundersøkelse om berøring med radikalisering og voldelig ekstremisme i deres arbeid.

Delta på lanseringsseminar 13. februar og lær mer.

Følg direktesendingen her

Forskerne

Andre forskere

Har du spørsmål?

Hvilken rolle spiller psykisk helse i forebyggingen av radikalisering og voldelig ekstremisme?
Kontakt Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404