Seminarer og arrangementer

Synstap og psykisk helse

Arrangementet ble avholdt Fredag 23. september kl 12.30 til 14.00

Synshemmede har dårligere psykisk helse og lavere livskvalitet enn resten av befolkningen. Hvorfor? Hva kan vi gjøre med det? Kom på seminar og lær fra fersk forskning.

23. september
kl 12.30

Seminaret er gratis. Påmelding nederst på siden. Seminaret streames.

Følg streaming av seminaret her. 

Mennesker med synshemming er like forskjellige som alle andre mennesker. Noen klarer seg utmerket; har god psykisk helse og høy livskvalitet, og lever rike liv med familie, venner, jobb og fritids interesser. Mange strever likevel med å delta i samfunnet på lik linje med resten av befolkningen. Mange blir rett og slett uføre.

Prosjektet om synstap og psykisk helse er det største og mest omfattende forskningsprosjektet som er gjort på synshemmedes liv og psykiske helse i Norge. Resultatene fra forskningen er publisert i 15 vitenskapelige artikler over flere år. De viser blant annet at blinde og svaksynte har dårligere psykisk helse og lavere livskvalitet sammenlignet med resten av befolkningen. De har mindre tilgang til arbeidsmarkedet. De opplever mer ensomhet, og de er mer utsatt for mobbing, ulykker og seksuelle overgrep.

Nå lanserer vi en populærvitenskapelig rapport som sammenfatter og oppsummerer denne forskningen. Rapporten peker på en rekke forhold som kan bidra til at flere blinde og svaksynte oppnår gode liv med god psykisk helse. Den er ment å skulle kunne benyttes som kunnskapsgrunnlag for politisk styring, som opplæring av fagfolk innen helse og rehabilitering, og som dokumentasjon for gruppen av blinde og svaksynte.

I seminaret får du høre mer om de viktigste funnene; mer om psykisk helse, mer om de strukturelle endringene som må til for å bedre synshemmede barns, unges og voksnes tilgang til samfunnet. Du vil også få høre om hvordan forskningen har bidratt til oppstart av behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten på Gaustad, OUS, for mennesker med synshemming og psykiske lidelser – samt erfaringene derfra.

Rapporten blir gjort tilgjengelig både som trykksak og digitalt dokument tilrettelagt for synshemmede.

Forskningen er gjennomført i samarbeid med Norges Blindeforbund.

Medvirkende

Gjester

  • Marianne Bang Hansen

    Marianne Bang Hansen

    Psykolog og forsker, leder for voksenenheten v/Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse

    Vis profil

Har du spørsmål?

Synstap og psykisk helse
Kontakt Runhild Grønlie
Senior kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404