Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

European Network for Psychosocial Crisis Management – Assisting Disabled in Case of Disaster, EUNAD

Prosjektets overordnede mål er å få økt kunnskap om forebygging og forberedelse av ulykker og katastrofer for mennesker med sansetap.

 
2013 Dette prosjektet er gjennomført 2014

Prosjektleder

  • Heir, Trond

    Heir, Trond

    Forsker I/Professor II ,UiO / dr. scient.

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Dette er et samarbeid mellom flere europeiske land og kunnskap fra prosjektet skal både presenteres for samarbeidspartnere, på en europeisk konferanse i 2014 og som en fagdag for helsepersonell som arbeider med sansetap. En kvalitativ studie blant blinde og synshemmede har blitt gjennomført og arbeidet skal munne ut i en vitenskapelig artikkel.

Publikasjoner

Saur, R., Hansen, M., Jansen, A., & Heir, T. (2017). Visually impaired individuals, safety perceptions and traumatic events: a qualitative study of hazards, reactions and coping. Disability and Rehabilitation, 39(7), 691-696. doi:10.3109/09638288.2016.1161836

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater