Tema: Katastrofer, terror og stressmestring Publisert 20. september 2022
< NKVTS TV

Seminar: Synstap og psykisk helse


Presentasjonen til Trond Heir:  Synstap og psykisk helse 23.09.2022

Presentasjonen til Marianne Bang Hansen: Et likeverdig tilbud til synshemmede i psykisk helsevern 23.09.2022

Synshemmede har dårligere psykisk helse og lavere livskvalitet enn resten av befolkningen. Hvorfor? Hva kan vi gjøre med det? Se seminar og lær fra fersk forskning.

Les mer om seminaret her.