Seminarer og arrangementer

Vold, foreldreskap og samlivsbrudd

Arrangementet ble avholdt 15. november kl 0930-1600

Vi inviterer til et faglig seminar om vold, foreldreskap og samlivsbrudd. Seminaret belyser dilemmaer og svikt i lovgivning, rettsvesen og hjelpetjenesters møte med familievolden, spesielt i tiden etter samlivsbrudd.

15.
november

Deltakelse ved seminaret er gratis. Påmelding nederst på denne siden.

Seminaret er beregnet på fagfolk som i sitt arbeid møter familier der det har forekommet vold i nære relasjoner.

Målgruppe

Familievernkontor, barneverntjeneste, dommere, sakkyndige, advokater, politi, kommunehelsetjeneste, krisesentre og andre som møter potensielt voldsutsatte foreldre i sitt arbeid, forskere, ansatte i forvaltning.

Seminaret arrangeres som del av Voldsprogrammet ved NKVTS ved Margunn Bjørnholt, i samarbeid med Jannicke Stav, Alternativ til vold, Stavanger og Trine Eikrem, leder for spisskompetansemiljøet for vold og høykonflikt, Bufetat region øst Barne- ungdoms- og familieetaten, region øst.

Program

 • 0930: Åpning ved Inger Elise Birkeland, direktør Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Statssekretær Erik Sandsmark Idsøe, Justis- og beredskapsdepartementet
 • 1000–1025: Beate Ragni Andenæs Øren, seniorrådgiver og prosjektleder for forvaltningsrevisjonen om myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner,  Riksrevisjonen: Vold i nære relasjoner: Alvorlig kritikk fra Riksrevisjonen
 • 1025–1045: Margunn Bjørnholt, professor, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS): Voldsutsatte mødres møter med hjelpeapparat og rettsvesen: systemsvikt og ugyldiggjøring
 • 1045– 1100 Pause

Rettslige perspektiver

 • 1100–1120: Jannicke Stav, kontorleder og psykologspesialist, Alternativ til vold, Stavanger: «Det blir nesten like ille å møte hjelpeapparatet som å bli utsatt for vold» – Straffeloven, barneloven og barnevernsloven i møte med voldsutsatte barn
 • 1125–1145: Aleksander Skogrand Pedersen, advokat, Advokatene Strøm-Pedersen: Rettssikkerhet for voldsutsatte mødre
 • 11501210: Rikke Lassen, tingrettsdommer, Oslo tingrett: Forekomst av vold som tema i foreldretvister for domstolene, dype grøfter på begge sider; vold som ikke er oppdaget, eller vold som er forutsatt på for svakt grunnlag
 • 1215–1245 Lunsj

Beskyttelse eller sabotasje? Teorier til besvær

 • 1245–1315: Jan Stokkebekk, phd. /familieterapeut: Spisskompetansemiljøet for vold og høykonflikt, Barne- ungdoms- og familieetaten, region øst
 • 1320–1340: Eir Torvik, psykolog: Sakkyndigvurderinger i foreldretvistsaker
 • 1345–1400 Pause

Utfordringer i hjelpeapparatet

 • 1400–1420: Wanja J. Sæther, daglig leder Salten krisesenter: Barn på krisesenter og samværsutfordringer
 • 1425–1445: Trine Eikrem, leder for spisskompetansemiljøet for vold og høykonflikt, Barne- ungdoms- og familieetaten, region øst: Hvordan kan vi sikre trygg mekling til voldsutsatte? Strukturelle og praktiske utfordringer.
 • 1445–1500 Pause
 • 1500–1600: Avsluttende diskusjon

Mindre justeringer i programmet kan forekomme.

Forskerne

 • Bjørnholt, Margunn

  Bjørnholt, Margunn

  Forsker I / Professor II, UiB

  Vis profil

Har du spørsmål?

Vold, foreldreskap og samlivsbrudd
Kontakt Margunn Bjørnholt
Forsker I / Professor II, UiB