Seminarer og arrangementer

Vold, foreldreskap og samlivsbrudd

Vi inviterer til et faglig seminar om vold, foreldreskap og samlivsbrudd. Seminaret belyser dilemmaer og svikt i lovgivning, rettsvesen og hjelpetjenesters møte med familievolden, spesielt i tiden etter samlivsbrudd.

15.
november

Seminaret er gratis. Påmelding via skjema nederst på siden.

Seminaret er beregnet på fagfolk som i sitt arbeid møter familier der det har forekommet vold i nære relasjoner.

Målgruppe

Familievernkontor, barneverntjeneste, dommere, sakkyndige, advokater, politi, kommunehelsetjeneste, krisesentre og andre som møter potensielt voldsutsatte foreldre i sitt arbeid, forskere, ansatte i forvaltning.

Seminaret arrangeres som del av Voldsprogrammet ved NKVTS ved Margunn Bjørnholt, i samarbeid med Jannicke Stav, Alternativ til vold, Stavanger og Trine Eikrem, leder for spisskompetansemiljøet for vold og høykonflikt, Bufetat region øst Barne- ungdoms- og familieetaten, region øst.

Hold av datoen.

Program

0930 Velkommen ved Inger Elise Birkeland, direktør Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)   

1000–1025 Beate Ragni Andenæs Øren, seniorrådgiver og prosjektleder for forvaltningsrevisjonen om myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner,  Riksrevisjonen: Vold i nære relasjoner: Alvorlig kritikk fra Riksrevisjonen

1025–1045 Margunn Bjørnholt, professor, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS): Voldsutsatte mødres møter med hjelpeapparat og rettsvesen: systemsvikt og ugyldiggjøring

1045– 1100 Pause

Rettslige perspektiver

1100–1120 Jannicke Stav, kontorleder og psykologspesialist, Alternativ til vold, Stavanger: «Det blir nesten like ille å møte hjelpeapparatet som å bli utsatt for vold» – Straffeloven, barneloven og barnevernsloven i møte med voldsutsatte barn

1125–1145 Aleksander Skogrand Pedersen, advokat, Advokatene Strøm-Pedersen: Rettssikkerhet for voldsutsatte mødre

11501210 Rikke Lassen, tingrettsdommer, Oslo tingrett: Forekomst av vold som tema i foreldretvister for domstolene, dype grøfter på begge sider; vold som ikke er oppdaget, eller vold som er forutsatt på for svakt grunnlag

1215–1245 Lunsj

Beskyttelse eller sabotasje? Teorier til besvær

1245–1315 Jan Stokkebekk, phd. /familieterapeut og Per Øystein Steinsvåg, psykologspesialist: Spisskompetansemiljøet for vold og høykonflikt: Brudd i samvær: Fremmedgjøring eller beskyttelse

1320–1340 Eir Torvik, psykolog: Sakkyndigvurderinger i foreldretvistsaker

1345–1400 Pause

Utfordringer i hjelpeapparatet

1400–1420 Wanja J. Sæther, daglig leder Salten krisesenter: Barn på krisesenter og samværsutfordringer

1425–1445 Trine Eikrem, leder for spisskompetansemiljøet for vold og høykonflikt, Barne- ungdoms- og familieetaten, region øst: Hvordan kan vi sikre trygg mekling til voldsutsatte? Strukturelle og praktiske utfordringer.

1445– 1500 Pause

1500–1600 Avsluttende diskusjon

Mindre justeringer i programmet kan forekomme.

Tid

Tid og sted: 15. november kl 0930-1600 I NKVTS' lokaler Gullhaugveien 1-3

Vis kart

Forskerne

  • Bjørnholt, Margunn

    Bjørnholt, Margunn

    Forsker I / Professor II, UiB

    Vis profil

Har du spørsmål?

Vold, foreldreskap og samlivsbrudd
Kontakt Margunn Bjørnholt
Forsker I / Professor II, UiB

Påmelding