Tema: Vold og overgrep Live 27. september 2018 09:00
< NKVTS TV

Frokostseminar: Barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd


Hvordan samarbeider ulike faginstanser på kommunalt og statlig nivå, når et barn eller en ungdom viser bekymringsfull seksuell atferd? 27. september lanserer vi et notat og en rapport fra dette arbeidet på frokostseminar. Her kan du se opptak av seminaret.