Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse, Vold og overgrep Publisert 14. november 2017
< NKVTS TV

Frokostseminar: Kjønnslemlestelse. Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte i Norge


I Norge har vi forbud mot kjønnslemlestelse, men også tilbud om helsehjelp til de utsatte. Fungerer systemene som skal sikre at flyktninger og asylsøkere får nødvendig informasjon om dette? Det er tema for dette seminaret og i rapporten vi lanserte 14. november 2017.