Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse: utbredelse, tjenestenes arbeid og endringer i berørte miljøer

Møter med nyankomne flyktninger i Norge. Formidling av informasjon om kjønnslemlestelse for forebygging og helsehjelp. Hensikten med studien er å utforske hvordan tjenestene formidler informasjon for å forebygge og sikre behandling etter kjønnslemlestelse til flyktninger og asylsøkere ved ulike møtepunkter, og hvordan de gjennomfører sine oppgaver.

 
2015 Dette prosjektet er gjennomført 2017

Prosjektleder

Hovedmål

Hensikten med studien er å utforske hvordan tjenestene formidler informasjon for å forebygge og sikre behandling etter kjønnslemlestelse til flyktninger og asylsøkere ved ulike møtepunkter, og hvordan de gjennomfører sine oppgaver.

Delmål

Kartlegge hva slags informasjon som gis og hvordan. Kartlegge den praktiske implementeringen av veiledere og retningslinjer i ulike etater. Utforske erfaringer og opplevelser av dette arbeidet hos de ulike tjenesteyterne.

Metode

Dybdeintervjuer med tjenestemenn/kvinner som i ulike settinger har som ansvar å formidle informasjon om kjønnslemlestelse til flyktninger. Det inkluderer de som intervjuer og formidler informasjon til overføringsflyktninger i leirene før de har fått opphold i Norge, de som tar imot dem i kommunene i Norge, de som jobber innenfor flyktningehelse og på helsestasjoner og sykehus, sosialarbeidere, lærere, flyktningekonsulenter, og andre.

Publikasjoner

Johansen, R. E. B. (2017). Kjønnslemlestelse – Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 8/2017).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater