Tema: Vold og overgrep Publisert 14. mars 2018
< NKVTS TV

Frokostseminar: Vold og overgrep mot eldre personer i Norge


Vold og overgrep skjer også blant eldre. Hvor mange er det som utsettes? Hvordan vurderer eldre som er utsatt for vold, sin egen helse? Dette er tema i rapporten vi lanserte med frokostseminar 8. desember 2017.