Publisert 24. juni 2022
< NKVTS TV

Webinar: Covid-19-pandemiens påvirkning på sykehuspersonells arbeidsmiljø og helse


Helsepersonell har stått på gjennom to år med pandemi. I dette webinaret kan du lære om hvordan krisen påvirket arbeidsmiljø og helse. Hva kan vi gjøre NÅ for å sikre god kompetanse og kapasitet i tjenestene i møte med fremtidige kriser?

Program

  • Innledning ved Synne Øien Stensland, MD, PhD og spesialist i barnesykdommmer. Assisterende forskningsleder for seksjon katastrofer og migrasjon barn og unge, NKVTS, og forsker ved Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse, Oslo Universitetssykehus (OUS)

Del 1: Helsepersonell utfordringer og erfaringer gjennom covid-19-pandemien

  • Arbeidsforhold, stressreaksjoner og helseplager hos sykehuspersonell under Covid-19-pandemien v. Synne Øien Stensland, MD, PhD og spesialist i barnesykdommmer. Assisterende forskningsleder for seksjon katastrofer og migrasjon barn og unge, NKVTS, og forsker ved Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse, OUS
  • Pandemiens 4 bølger sett ut ifra Generell intensiv ved Rikshospitalet v. Hilde Wøien, PhD, intensivsykepleier ved OUS og førsteamanuensis avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (UiO).
  • Erfaringer fra klinikk ved intermediærkohort v. Kristin Hjelkrem, intensivsykepleier Medisinsk intensiv, enhetsleder på intermediærkohorten og spesialrådgiver i stab, OUS og Daniel Singh, sykepleier intermediærkohorten og barneintensiv, OUS
  • «Jeg har klart å stå i dette» – helsepersonells følelse av stolthet i arbeidet v. Kristina Bondjers MSc psykologi, PhD, klinisk psykolog og postdoc, NKVTS
  • Etikk, prioriteringer og moralsk stress under covid-19 pandemien v. Emily McLean. MD og stipendiat ved Bergen Senter for Etikk og Prioritering (BCEPS)

Del 2: Erfaringer fra arbeidsplass, og viktighet av arbeidsmiljø

  • Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet v. Dagfinn Matre, Fagsjef arbeidstidsforskning og ledende seniorforsker, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
  • Sykehus og pandemi: Erfaringer fra legene v. Marit Vindal Forslund, MD, PhD, lege og forsker ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS og foretakstillitsvalgt Yngre legers forening (YLF)
  • Beredskap under pandemien Lill-Anette Øyen, MD, spesialist i psykiatri og lege ved anestesiavdelingen, Akershus universitetssykehus (Ahus) og Jørgen Dahlberg MD, PhD. Anestesilege, Ahus og forsker ved Senter for medisinsk etikk og advokat
  • Infeksjonsmedisinsk avdeling under pandemien, v. Anne Maagaard, MD, PhD, spesialist i infeksjonssykdommer og avdelingsleder på Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS

Oppsummering Helsepersonellstudien, covid-19. Levert til Helsedirektoratet 01.06.22 (pdf).