Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Stress og helseplager hos sykehuspersonell i løpet av Covid-19-pandemien

Helsepersonell opplever å stå i vanskelige arbeidssituasjoner med økt risiko for egen helse i Covid-19-pandemien. Kunnskap om hvordan helsepersonell opplever pandemien er viktig for å bedre arbeidsforholdene og sikre beredskap nå, og i fremtidige kriser.

 
2020 Dette prosjektet er pågående 2025

Prosjektleder

  • Dyb, Grete

    Dyb, Grete

    Forskningsleder / Forsker I / Professor, UiO / dr. med.

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Formålet med prosjektet er å kartlegge hvilke arbeidsbelastninger og kritiske hendelser sykehusansatte opplever på norske sykehus i behandlingen av pasienter som er smittet av Covid-19 i ulike faser av pandemien. Videre vil studien undersøke stressreaksjoner og helseplager under og i etterkant av utbruddet.

Delmål

  • kartlegge helsekonsekvenser for sykehuspersonell som arbeider med covid-19-smittede pasienter under utbruddet
  • undersøke individuelle, arbeidsrelaterte og organisatoriske forhold som har betydning for belastninger, stress og helseplager
  • identifisere akutte og langsiktige behov for tiltak for å redusere belastninger, stress og helseplager og for å opprettholde god kapasitet ved sykehusene

Metode

Studien er en observasjonsstudie av pågående belastende arbeidssituasjoner og stressbelastninger i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater