Tema: Katastrofer, terror og stressmestring, Vold og overgrep Publisert 7. mai 2021
< NKVTS TV

Kartlegging av traumeerfaringer og post-traumatiske symptomer hos barn


Filmen går igjennom hvorfor det er viktig at vi kartlegger traumeerfaringer og post-traumatiske symptomer hos barn, og hvordan vi gjennomfører kartleggingen.