Tema: Vold og overgrep Live 23. oktober 2019 09:00
< NKVTS TV

Lansering av Ungdomsundersøkelsen om vold og overgrep, UEVO


Vi har kartlagt forekomst av vold, seksuelle overgrep, psykisk vold og omsorgssvikt blant ungdom mellom 12 og 16 år. Onsdag 23. oktober lanserte vi funn fra den første omfangsstudien der barn har deltatt uten at det er innhentet samtykke fra foreldrene. Se opptak av arrangementet her.